کودهای تغذیه ای

کود سیلیکات پتاسیم

عنصر سیلیسیم دارای نقش ارزشمندی در گیاهان زراعی و باغی می باشد. سیلیسیم در برنج سبب افزایش مقاومت گیاه به فلزات سنگین و آهن و منگنز و آلومینیوم می شود . در خاک های اسیدی که غلظت آلومنیوم بالاست. سیلیس می تواند با تشکیل فرم هیدروکسی آلومنیوسیلکات که ترکیبی غیر قابل جذب برای گیاه است از سمیت آلومنیوم بکاهد. سیلیسیم همچنین سبب افزایش قابلیت استفاده فسفر شده و تجمع سمی فسفر را درون سلول های گیاهی کاهش داده و از بروز کمبود عنصر روی ناشی از زیادی فسفر می کاهد. پتاسیم در دیواره های سلولی آوندهای چوبی تجمع یافته و مقاومت گیاه به ورس (خوابیدگی ) افزایش می یابد . کاربرد این کود در باغات پسته ضمن جلوگیری از خسارت آفاتی مانند پسیل ، گیاه و دانه های پسته را در برابرتنش های گرمایی حفظ کرده و از سقط جنین پسته جلوگیری می کند و عارضه آفتاب سوختگی را کاهش می دهد.

روی-منگنز – اسید آمینه

کمبود روی و منگنز در اکثر خاک های قلیایی کشور رایج است. کمبود روی موجب کوچکی و رنگ پریدگی برگ ها و کاهش فاصله میانگره ها می شود. همچنین روی عامل لازم برای فتوسنتز اسید های نوکلئیک و فاکتور کمکی برای آنزیم ها در متابولیسم اکسین می باشد. کمبود منگنز نیز موجب زردی برگ ها به ویژه مرکبات و کاهش رشد می گردد. منگنز در درختان مرکبات در چندین فرآیند مهم مانند فتوسنتز و آزادسازی اکسیژن، فعالسازی و تنظیم برخی آنزیم ها و بزرگ شدن سلول، متابولیسم قند ها ، پروتئین و نیتروژن شرکت دارد. منگنز در درختان مرکبات غیر متحرک است و علائم کمبود آن بیشتر در سرشاخه های جوان ظاهر می شود. همچنین با کمبود منگنز، تشکیل ریشه های جانبی در درختان مرکبات متوقف می شود و به خسارت های ناشی از یخبندان ها حساس تر می شوند. این کود دارای ترکیب متعادلی از روی منگنز به همراه اسید آمینه می باشد که اثر پیشگیری و درمان کنندگی دارد.

قابلیت اختلاط :

– قابلیت اختلاط با کود های NPK را دارد اما از اختلاط بااسید های سولفوریک ، نیتریک و فسفریک اجتناب کنید.
– قابلیت اختلاط با اکثر سموم را دارد اما بهتر است جهت حفظ کارایی و کیفیت کود از اختلاط با سموم خودداری کنید.

کود ۴۰-۱۰-۱۰ ژله

کود ۴۰-۱۰-۱۰میکرون استرونگا ترکیبی از عناصر ماکرو با درصد بالای پتاسیم در کنار سایر عناصر ریز مغذی و هیومیک اسید و سایر مواد آلی، انتخاب بسیار مناسبی جهت افزایش کمی و کیفی تمامی محصولات زراعی در آخرین مراحل رشدی می باشد. نسبت متعادل کودی در این کود به نفع پتاسیم و به فرمولاسیون ژله ، استفاده از این عنصر بسیار مهم برای تمامی محصولات را به راحتی امکان پذیر ساخته است. پتاسیم عنصر کیفیت است که علاوه بر نقش مهمی که در تنظیم روزنه های گیاهی و مدیریت آب در گیاه بر عهده دارد ، در کمیت و کیفیت محصولات تولیدی نیز نقش بسزایی دارد.

قابلیت اختلاط:
قابلیت اختلاط با سایر سموم و کود ها را دارد اما جهت حصول بهترین نتیجه قبل از مصرف در سطح وسیع ، تست اختلال پذیری انجام شود.

کود ۵-۳۵-۵ ژله NPK

این محصول ترکیبی از عناصر ماکرو با درصد بالای فسفر، یک کود استارتر قوی برای ریشه دهی و گلدهی جهت کلیه گیاهان زراعی و باغی ددر کنار سایر عناصر ماکرو و میکرو ، هیومیک اسید و سایر مواد آلی می باشد. فسفر در گیاه نقش فعال کننده نیروگاه گیاه را داشته و در تامین انرژی برای فعالیت گیاه ، رشد و توسعه ریشه و چرخه های رشد و نمو نقش اساسی دارد.

کود کلسیم – بور – ازت مایع

این کود ، ترکیبی منحصر به فرد از کلسیم ، بور و نیتروژن است که برای پیشگیری و رفع همزمان کمبود کلسیم و بور در گیاهان به کار میرود . استفاده از کود کلسیم ، بور و نیتروژن میکرون استرونگا میزان باروری دانه گرده را افزایش داده و در نتیجه تشکیل گل ، شکل گیری بهتر و افزایش استحکام بافت میوه و افزایش میزان قند را در پی خواهد داشت. کلسیم جزو عناصری است که حرکت کندی در بافت های گیاهی داشته و جابجا شدن آن محدود به یک حرکت منفعل در بافت چوبی می شود. از طرفی اثر مثبت و سینرژیک دو نوع عنصر بور و کلسیم بر یکدیگر به خوبی شناخته شده است. بور بی شک جذب بهتر و حرکت ca درون بافت گیاه را افزایش می دهد. این محصول باعث جلوگیری از ریزش گل و میوه ، افزایش جوانه ها و کاهش ترک و لکه در میوه می گردد. همچنین در درمان و کنترل بیماری هایی از جمله لکه تلخ سیب ، پوسیدگی کلگاه گوجه فرنگی و هندوانه ، قلب سیاهی چغندر قند و نوک سوختگی توت فرنگی موثر می باشد.

قابلیت اختلاط :
قابلیت اختلاط با ترکیبات فسفاته را ندارد. همچنین از اختلاط این کود با ترکیبات قلیایی خودداری شود.

کود گوگرد مایع

گوگرد یکی از عناصر مهم پر مصرف در گیاهان می باشد که مصرف آن در اراضی شور و قلیایی بسیار حائز اهمیت است. گوگرد میزان نشاسته در غده های سیب زمینی را افزایش می دهد،و باعث افزایش میزان پروتئین و روغن در ارقام مختلف کلزا می شود ، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بخصوص نفوذ پذیری خاک های شور و قلیایی را افزایش می دهد و به صورت مداوم باعث کاهش اسدیته خاک های آهکی شده و حلالیت سایر عناصر غذایی بخصوص ریز مغذی های مورد نیاز گیاهان را افزایش میدهد. به مرور زمان تثبیت فسفر در خاک های آهکی را کاهش می دهد و قارچ های موجود در خاک و دور طوقه درختان را از بین می برد و باعث حذف بی کربنات از آب آبیاری می شود. بی کربنات در آب باعث کاهش جذب عناصر غذایی گیاه به ویژه ریز مغذی ها و کاهش عملکرد می شود.

قابلیت اختلاط
– با سموم دیگر ترکیب نشود.
– با اسیدهای قوی مخلوط نشود.

فسفیت پتاسیم پودری

این ترکیب یک ترکیب کود-سم می باشد که علاوه بر تامین همزمان فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه ، مقاومت گیاهان را به انواع بیماری های قارچی از جمله سفیدک دروغی ، بوته میری ، پوسیدگی طوقه و ریشه و گموز را افزایش می دهد. فسفر در این ترکیب به شکل فسفیت می باشد و ملکول فسفیت به دلیل داشتن یک اکسیژن کمتر از فسفات تحرک بیشتری درون گیاه دارد و در زمان کوتاهی در سرتاسر اندام گیاهی منتشر می شود. همچنین فسفیت موجود با این ترکیب با تولید فیتو آلکسین ها که مواد افزاینده ایمنی گیاه هستند موجب پیدایش مقاومت در برابر عوامل بیماری زای گیاهی می شود و با تقویت و استحکام دیواره سلولی ، مقاومت گیاه را در برابر ورود عوامل بیماری زا بالا میبرد.

قابلیت اختلاط :
از اختلاط با ترکیبات شیمیایی بسیار قلیایی ، روغن های معدنی ، سولفور ، کلسیم ، پلی سولفید ها و ترکیبات شیمیایی حاوی مس خودداری گردد.

کود ریز مغذی پودری Mo – Mg – B – Mn – Cu – Zn – Fe

گیاهان گیاهان برای بالا بردن راندمان تولید ، علاوه بر عناصر ماکرو نیاز مبرمی به عناصر میکرو نیز دارند. کود تولیدی شرکت ساره سازان سبز پاک ، کامل ترین کود ریز مغذی با درصد بالای ریز مغذی های لازم جهت رشد بهینه گیاهان است. محلول پاشی با این کود احتمال بروز کمبود 7 عنصر آهن ، روی ، مس ، منگنز ، منیزیوم، بور و مولیبدن را در گیاه بر طرف می کرد. همچنین این کود درصد قابل توجهی آهن دارد که نقش بسیار موثری در سبزینگی ، طراوت و شادابی گیاهان دارد.

قابلیت اختلاط :
قابلیت اختلاط با دیگر کودها و سموم را دارد اما بهتر است جهت اطمینان بیشتر قبل از مصرف و اختلاط ، تست اختلاط پذیری انجام شود

کود ۳۵-۲۵-۰ژله

کود ۳۵-۲۵-۰ میکرون استرونگا با فرمولاسیون ژله ای حاوی درصد بالایی فسفر و پتاسیم در کنار سایر عناصر میکرو و ماده آلی ، یک ترکیب ایده آل و سریع الجذب برای گیاهان است که علاوه بر تامین همزمان فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه ، مقاومت گیاهان را به انواع بیماری های قارچی و سایر بیماری ها و سرمازدگی ها بالا میبرد.

قابلیت اختلاط:
از اختلاط این کود با ترکیب های شیمیایی بسیار قلیایی ، روغن های معدنی ، سولفور ، کلسیم ، پلی سولفید ها و ترکیبات شیمیایی حاوی مس خودداری گردد.

فروت ست مایع

کود فروت ست مایع میکرون استرونگا ترکیبی متناسب از عناصر ازت ، روی ، بور و پتاسیم است و این امکان را برای گیاه به وجود می آورد که عناصر غذایی مورد نیاز سال آینده را ذخیره و خود را برای ورود به فصل جدید آماده کند. وجود این عناصر در کنار یکدیگر به بهبود و افزایش گلدهی و تبدیل بیشتر گل به میوه کمک شایانی نموده و کیفیت محصول را به دنبال خواهد داشت. استفاده از این ترکیب در شروع فصل رویشی هنگام تورم جوانه ها و همچنین پس از برداشت محصول قبل از به خواب رفتن درختان، موجب افزایش انرژی گیاه ، جلوگیری از ریزش گل و تشکیل میوه های سالم می گردد.

قابلیت اختلاط :
– قابلیت اختلاط با سایر سموم و کود ها را دارد اما جهت اطمینان، قبل از اختلاط، تست اختلاط پذیری انجام شود.
– قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها ، هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده و سپس به مخزن سمپاشی اضافه نمائید.

کود ۱۰-۱۰-۱۰ژله

کود ۱۰-۱۰-۱۰ میکرون استرونگا با فرمولاسیون ژله ، حاوی نسبت متعادلی از عناصر ماکرو در کنار سایر عناصر میکرو و هیومیک اسید یک کود متعادل برای رشد رویشی انواع گیاهان زراعی و باغی می باشد. استفاده از این کود در زمان رشد رویشی گیاه بسیار مطلوب است و باعث بهبود خصوصیات بیولوژیکی ، فیزیکی و شیمیایی خاک و توسعه سیستم ریشه ای می گردد و برای افزایش فتوسنتز موثر است.

قابلیت اختلاط :
قابلیت اختلاط با سایر سوم و کودها را دارد ولی جهت حصول بهترین نتیجه ، قبل از مصرف در سطح وسیع، تست اختلاط پذیری انجام شود.

کود اسید آمینه پودری

اسید آمینه ها به عنوان پیش ساز ترکیبات پروتئین شناخته شده اند و نقش مهمی در متابولیسم و رشد گیاه دارند. در شرایط تنش ، سنتز آمینواسید در گیاهان بسیار سخت یا به طور کامل متوقف می شود و فقدان آمینو اسید موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول می شود. کود آمینو اسید پودری میکرون استرونگا می تواند در گیاهان با تولید هورمون ها و عوامل محرک رشد ، افزایش و ایجاد تعادل فعالیت میکروبی در خاک و همچنین به عنوان منبع پایدار نیتروژن آلی و کلات کننده طبیعی عناصر ، به گرده افشانی موثرتر و تشکیل و رسیدگی میوه و جوانه زنی بهتر بذور کمک شایانی نماید.

قابلیت اختلاط:
با تمامی سم ها و کودها قابلیت اختلاط دارد ، اما جهت حصول بهترین نتیجه و اطمینان بیشتر ، قبل از مصرف در سطح وسیع ، تست اختلاط پذیری انجام شود.

فهرست