ضدشوری Calcium plus

شوری آب و خاک می تواند اثرات منفی بسیاری بر رشد و توسعه گیاه بگذارد. اثرات منفی شوری بر رشد می تواند در اثر ایجاد تنش آبی، سمیت یون ها، عدم تعادل یونی یا ترکیبی از این عوامل باشد. بنابراین برای جلوگیری از کاهش عملکرد در خاک های شور بایستی به طریقی خاک را اصلاح کرد. یکی از راه های اصلاح خاک های شور که حاوی مقادیر زیادی یون سدیم می باشد، اضافه کردن اصلاح کننده های حاوی کلسیم است تا با یون های سدیم در مکان های تبادلی خاک جایگزین شود. چون هر یون کلسیم می تواند جایگزین دو یون سدیم شود و آن را به صورت خنثی تثبیت کند. میکرون استرونگا کلسیم پلاس، حاوی کلسیم محلول بالایی جهت اصلاح اینگونه خاک های شور می باشد و سبب تبدیل کربنات ها و بی کربنات سدیم به سولفات می شود. استفاده خاکی از این کود باعث دور کردن سدیم از اطراف ریشه شده که در نتیجه قابلیت جذب مواد و عناصر موجود در خاک افزایش می یابد و کلسیم مورد نیاز گیاه به ویژه برای گیاهان کلسیم دوست نظیر سیب، هندوانه، چغندر قند و….را تامین می کند و از بروز آثار کمبود کلسیم در آن ها جلوگیری می کند. در ضمن این کود بر پایه هیومیک اسید بوده و با پتاسیم و نیتروژن نیز غنی گردیده است.

شماره ثبت کودی : 9899۴

Humic Plus

امروزه تمایل به استفاده از ترکیبات هیومیک به عنوان تقویت کننده و محرک رشد گیاه افزایش یافته است.میکرون استرونگا هیومیک پلاس حاوی اسیدهای هیومیک،فولویک و پتاسیم است که از مواد آلی با حداقل ناخالصی عصاره گیری شده است.اسیدهای هیومیک و فولویک به عنوان کلات کننده های طبیعی عمل می کنند و در خاک باعث افزایش راندمان جذب عناصر غذایی و کاهش هدر روی عناصر از طریق آبشویی می شوند.این محصول برای استفاده در همه انواع خاک ها و گیاهان تحت شرایط مختلف ایده آل می باشد و برای کاهش اثر تنش های مختلف محیطی آب،دما و شرایط خاک بر محصولات کشاورزی طراحی شده است.
استفاده از میکرون استرونگا هیومیک پلاس به عنوان کلات کننده و افزایش دهنده جذب به همراه سایر نهاده های کشاورز پیشنهاد می شود.

شماره ثبت کودی : ۳۸۷۴۷

شماره ثبت کودی : ۳۸۷۴۷

کود تنظیم کنندهpH

pH خاک به طور غیر مستقیم و مستقیم، رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. قابلیت جذب عناصر غذایی وابستگی زیادی به PH خاک دارد. اکثر خاک های ایران به دلیل آهکی بودن و زیاد بودن یون بی کربنات در آب های آبیاری زمین های زراعی ، کمبود بارندگی و افزایش کاتیون های بازی در محلول خاک ، PH قلیایی دارند و با افزایش PH خاک ، حلالیت بسیاری از عناصر غذایی بخصوص عناصر غذایی کم مصرف کاهش پیدا می کند. در مقابل خاک های اسیدی که pH در آن ها کمتر از 4/5 تا 5 می باشد ، حلالیت عناصری مثل Mn ، Al و Fe به قدری افزایش می یابد که برای گیاه ایجاد مسمویت می کند. بنابراین تنظیم pH خاک در جذب و قابل استفاده بودن عناصر غذایی توسط گیاه نقش بسیار مهمی دارد.کود تنظیم pH میکرون استرونگا این مهم را به راحتی فراهم می آورد و با داشتن سایر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در کنار پایین آوردن pH عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را نیز به راحتی با قابلیت جذب بالا در اختیار گیاه قرار می دهد.
توصیه مصرف :
– با این محصول می توان در اراضی شور و سدیمی اصلاح خاک را انجام داد.
– با این محصول می توان PH آب و خاک مورد استفاده را اصلاح کرد.
– مقدار مصرف این محصول با توجه به pH آب و سختی اولیه متفاوت است.

قابلیت اختلاط :
این کود قابلیت اختلاط پذیری با طیف وسیعی از مواد شیمیائی که برای محلول پاشی و کاربرد خاکی به کار می روند را دارد. جهت اختلاط آن با سایر مواد شیمیائی ابتدا آزمایش در سطح کوچک انجام شود در صورت عدم سازگاری ، از اختلاط آن جلوگیری شود

میزان مصرف :
مقدار مصرف این محصول با توجه به PH آب و خاک منطقه و سختی اولیه آب متفاوت است اما معمولا 200-300 سی سی از این محصول
در هر لیتر آب برای رساندن PH به حدود 5/5 الی 6 پیشنهاد می گردد.

کود هیومیک اسید پودری

هیومیک اسید ها ترکیباتی هستند که قابلیت اتصال به عناصر ماکرو و میکرو را دارا هستند. اتصال هیومیک اسیدها به عناصر معدنی موجب می شود عناصر غیر قابل جذب به صورت قابل جذب و کلات شده در آیند. استفاده از اسیدهای هیومیک اثرات مطلوبی بر روی تعادل غذایی گیاه ، جذب کود ها ، رشد ریشه و اندام هوایی ، افزایش درصد جوانه زنی بذرها ، افزایش مقاوت بر تنش ها بهبود عملکرد و کیفیت میوه درختان داشته و همچنین باعث بهبود خصوصیات فیزیکی خاک از جمله افزایش قابلیت نگه داری آب و کاهش فرسایش خاک و افزایش دانه بندی خاک و بهبود تهویه خاک میگردد. متعادل نمودن اسیدیته خاک ( کاهش درجه شوری ) و افزایش تبادل کاتیونی خاک از دیگر اثرات اسید هیومیک در خاک می باشد که در نهایت تمامی موارد یاد شده درباره استفاده از اسیدهای هیومیک باعث افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود کمی و کیفی محصول نهایی می گردد.

قابلیت اختلاط :
قابلیت اختلاط با اکثر کودها را دارد اما جهت اطمینان بیشتر ، ابتدا در سطح کوچکی تست اختلاط پذیری انجام گیرد.

فهرست