1. خانه
  2. »
  3. Humic Plus

هیومیک پلاس

Humic Plus

شماره ثبت کودی : 38747

برند : MICRON STRONGA

null

توضیحات

هیومیک پلاس Humic Plus

امروزه تمایل به استفاده از ترکیبات هیومیک به عنوان تقویت کننده و محرک رشد گیاه افزایش یافته است.میکرون استرونگا هیومیک پلاس حاوی اسیدهای هیومیک،فولویک و پتاسیم است که از مواد آلی با حداقل ناخالصی عصاره گیری شده است.اسیدهای هیومیک و فولویک به عنوان کلات کننده های طبیعی عمل می کنند و در خاک باعث افزایش راندمان جذب عناصر غذایی و کاهش هدر روی عناصر از طریق آبشویی می شوند.این محصول برای استفاده در همه انواع خاک ها و گیاهان تحت شرایط مختلف ایده آل می باشد و برای کاهش اثر تنش های مختلف محیطی آب،دما و شرایط خاک بر محصولات کشاورزی طراحی شده است.
استفاده از میکرون استرونگا هیومیک پلاس به عنوان کلات کننده و افزایش دهنده جذب به همراه سایر نهاده های کشاورز پیشنهاد می شود.null

مشخصات محصول

محصول کشور :

شرکت تولید کننده :

حالت محصول :

مقدار و محتوا هر بسته :

تاریخ تولید :

جنس بسته بندی :

تجزیه و آنالیز :

قابلیت اختلاط :

حلالیت در آب :

مناسب برای :

قابلیت مصرف به صورت :

ایران

ساره سازان سبز پاک

مایع

20 کیلوگرم

1400

پلی اتیلن

12 درصد اسید هیومیک / 2 درصد اسید فولویک / 3 درصد پتاسیم

با تمامی کودها قابلیت اختلاط دارد اما جهت اطمینان بیشتر در فصل بهار و قبل از استفاده در سطح وسیع، تست اختلاط پذیری انجام شود

100 درصد

محصولات زراعی – درختان میوه – بذرمال – آغشته نمودن نهال و نشاء

به صورت کاربرد خاکی استفاده شود

null

مشخصات محصول

محصول کشور :

ایران

شرکت تولید کننده :

ساره سازان سبز پاک

حالت محصول :

مایع

مقدار و محتوا هر بسته :

20 کیلوگرم

جنس بسته بندی :

پلی اتیلن

تاریخ تولید :

1400

مناسب برای :

محصولات زراعی – درختان میوه – بذرمال – آغشته نمودن نهال و نشاء

تجزیه و آنالیز :

12 درصد اسید هیومیک / 2 درصد اسید فولویک / 3 درصد پتاسیم

قابلیت اختلاط :

با تمامی کودها قابلیت اختلاط دارد اما جهت اطمینان بیشتر در فصل بهار و قبل از استفاده در سطح وسیع، تست اختلاط پذیری انجام شود

حلالیت در آب :

100 درصد

قابلیت مصرف به صورت :

به صورت کاربرد خاکی استفاده شودnull

ویژگی های محصول

استفاده از این محصول باعث افزایش :


استفاده از این محصول باعث کاهش :

می تواند باعث افزایش کارایی و بهبود عملکرد سایر کودها شود


باعث کاهش استفاده از سایر کودها می شود

null

ویژگی های محصول

استفاده از این محصول باعث افزایش :

می تواند باعث افزایش کارایی و بهبود عملکرد سایر کودها شود

استفاده از این محصول باعث کاهش :

باعث کاهش استفاده از سایر کودها می شود

فایل دستورالعمل محصول

فهرست