1. خانه
  2. »
  3. Liquid Organic 444

کود مرغی

Liquid Organic 444

شماره ثبت کودی : 40614

برند : MICRON STRONGA

null

توضیحات

کود مرغی Liquid Organic

کشت مستمر زمینه ای کشاورزی و عدم استفاده از کودهای خاکی مناسبی باعث کاهش مقدار ماده آلی خاک شده است. امروزه به منظور تقویت خاک و افزایش میزان عملکرد محصولات کشاورزی، استفاده از کودهای دامی توسعه پیدا کرده است. یکی از بهترین کودهای دامی مناسب جهت تقویت بافت خاک و افزایش بهره وری در تناژ محصولات کشاورزی کودهای مرغی هستند. لیکوئید ارگانیک ۴۴۴ از بهترین مواد قابل جذب برای رشد گیاه و افزایش محصول تشکیل شده است. کود مرغی مایع در گیاه باعث، افزایش گلدهی و محصول بیشتر، افزایش مقاومت گیاه نسبت به استرس و تنشهای محیط، تحریک فعالیت ریشه ها، افزایش تحریک آنزیم و هورمون های گیاهی و افزایش جذب عناصر خاک، فعال کننده میکروارگانیسمه ای مفید خاک و کاهش شوری خاک میشود. کود مرغی مایع ارگانیک صد در صد محلول در آب بوده به صورت آبیاری استفاده میشود.null

مشخصات محصول

محصول کشور :

شرکت تولید کننده :

حالت محصول :

مقدار و محتوا هر بسته :

تاریخ تولید :

جنس بسته بندی :

تجزیه و آنالیز :

قابلیت اختلاط :

حلالیت در آب :

مناسب برای :

قابلیت مصرف به صورت :

ایران

ساره سازان سبز پاک

مایع

20 کیلوگرم

1400

پلی اتیلن

4 درصد پتاسیم / 4 درصد فسفر / 4 درصد نیتروژن / 0.05 درصد بور / 25 درصد مواد آلی

با اکثر سموم و کودها قابلیت اختلاط دارد

100 درصد

محصولات زراعی – سبزی و صیفی جات – باغات و درختان میوه – پسته – محصولات گلخانه ای

محلول پاشی و کاربرد خاکی

null

مشخصات محصول

محصول کشور :

ایران

شرکت تولید کننده :

ساره سازان سبز پاک

حالت محصول :

مایع

مقدار و محتوا هر بسته :

20 کیلوگرم

جنس بسته بندی :

پلی اتیلن

تاریخ تولید :

1400

مناسب برای :

محصولات زراعی – سبزی و صیفی جات – باغات و درختان میوه – پسته – محصولات گلخانه ای

تجزیه و آنالیز :

4 درصد پتاسیم / 4 درصد فسفر / 4 درصد نیتروژن / 0.05 درصد بور / 25 درصد مواد آلی

قابلیت اختلاط :

با اکثر سموم و کودها قابلیت اختلاط دارد

حلالیت در آب :

100 درصد

قابلیت مصرف به صورت :

محلول پاشی و کاربرد خاکیnull

ویژگی های محصول

استفاده از این محصول باعث افزایش :


استفاده از این محصول باعث کاهش :

باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی،افزایش تحریک فعالیت ریشه ها،افزایش تحریک آنزیم و هرمون های گیاهی،فعال کننده آنزیم های گیاهی می شود


باعث کاهش اثرات منفی تنش های محیطی می شود

null

ویژگی های محصول

استفاده از این محصول باعث افزایش :

باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی،افزایش تحریک فعالیت ریشه ها، افزایش تحریک آنزیم و هرمون های گیاهی،فعال کننده آنزیم های گیاهی می شود

استفاده از این محصول باعث کاهش :

باعث کاهش اثرات منفی تنش های محیطی می شود

فایل دستورالعمل محصول

فهرست