1. خانه
  2. »
  3. NPK 12-12-36

کود NPK 12-12-36+TE

شماره ثبت کودی : 11998

برند : MICRON STRONGA

null

توضیحات

کود NPK 12-12-36+TE

میکرون استرونگا ( ۳۶-12-12 )محصولی با درصد پتاسیم بالا که نیازهای غذایی گیاه به عنصر پتاسیم در کنار سایر عناصر مورد نیاز گیاه را به سرعت مرتفع می سازد. پتاسیم برای سنتز و انتقال مواد مغذی در یاخته های گیاهی ضروری و در رفع آثار سوء عدم تعادل غذایی در خاک و گیاه موثر میباشد. پتاسیم با تاثیر بر عملکرد روزنه های گیاهی، سبب مقاومت به کم آبی، کاهش سرمازدگی گیاه، افزایش مقاومت گیاهان و افزایش راندمان آبیاری می گردد. این محصول کارآمد سبب پرشدن دانه و وزن هزاردانه غلات، ذرت و… می گردد، سبب افزایش سایز و کیفیت و رنگ آوری میوه های تولیدی و مقاومت به عوامل بیماریزای گیاهی خواهد شد. با حلالیت بسیار بالا قابل استفاده در تمامی سیستم های آبیاری و به هر دو فرم محلولپاشی و کاربرد خاکی می باشد.null

مشخصات محصول

محصول کشور :

شرکت تولید کننده :

حالت محصول :

مقدار و محتوا هر بسته :

تاریخ تولید :

جنس بسته بندی :

تجزیه و آنالیز :

قابلیت اختلاط :

حلالیت در آب :

مناسب برای :

قابلیت مصرف به صورت :

ایران

ساره سازان سبز پاک

پودر

10 کیلوگرم

1400

36 درصد پتاسیم / 12 درصد فسفر / 12 درصد نیتروژن / 0.1 درصد روی / 2 درصد گوگرد / 0.05 درصد آهن

قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کودها را دارد

100 درصد

گیاهان زراعی – سبزی و صیفی جات – باغات و درختان میوه – غلات – محصولات علوفه ای – نباتات صنعتی – گل و گیاهان زینتی

به صورت کاربرد خاکی و محلول پاشی برگی

null

مشخصات محصول

محصول کشور :

ایران

شرکت تولید کننده :

ساره سازان سبز پاک

حالت محصول :

پودر

مقدار و محتوا هر بسته :

10 کیلوگرم

جنس بسته بندی :

تاریخ تولید :

1400

مناسب برای :

گیاهان زراعی – سبزی و صیفی جات – باغات و درختان میوه – غلات – محصولات علوفه ای – نباتات صنعتی – گل و گیاهان زینتی

تجزیه و آنالیز :

36 درصد پتاسیم / 12 درصد فسفر / 12 درصد نیتروژن / 0.1 درصد روی / 2 درصد گوگرد / 0.05 درصد آهن

قابلیت اختلاط :

قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کودها را دارد

حلالیت در آب :

100 درصد

قابلیت مصرف به صورت :

به صورت کاربرد خاکی و محلول پاشی برگیnull

ویژگی های محصول

استفاده از این محصول باعث افزایش :


استفاده از این محصول باعث کاهش :

باعث افزایش سایز و رنگ آوری و ویژگی های کیفی میوه ها و سبزیجات و افزایش مقاومت به انواع بیماری ها و آفات می شود


می تواند باعث کاهش بیماری ها و آفات و کاهش استرس ناشی از تنش های محیطی برای انواع گیاهان زراعی و باغی شود

null

ویژگی های محصول

استفاده از این محصول باعث افزایش :

باعث افزایش سایز و رنگ آوری و ویژگی های کیفی میوه ها و سبزیجات و افزایش مقاومت به انواع بیماری ها و آفات می شود

استفاده از این محصول باعث کاهش :

می تواند باعث کاهش بیماری ها و آفات و کاهش استرس ناشی از تنش های محیطی برای انواع گیاهان زراعی و باغی شود

فایل دستورالعمل محصول

فهرست