1. خانه
  2. »
  3. NPK 20-20-20

کود NPK 20-20-20+TE

شماره ثبت کودی : 64459

برند : MICRON STRONGA

null

توضیحات

کود NPK 20-20-20+TE

میکرون استرونگا ( 20-20-20 ) یک کود غنی شده با عناصر ریزمغذی می باشد که به علت خلوص بالا برای هر دو منظور محلولپاشی و خاکی به کار میرود. در این کود سه عنصر ضروری برای رشد گیاه به طور همزمان تامین شده و با نسبتی متعادل در اختیار گیاه قرار می گیرد. استفاده از این کود در زمان رشد رویشی گیاه بسیار مطلوب است و باعث بهبود خصوصیات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک و توسعه سیستم ریشه ای میگردد و برای افزایش فتوسنتز موثر است.null

مشخصات محصول

محصول کشور :

شرکت تولید کننده :

حالت محصول :

مقدار و محتوا هر بسته :

تاریخ تولید :

جنس بسته بندی :

تجزیه و آنالیز :

قابلیت اختلاط :

حلالیت در آب :

مناسب برای :

قابلیت مصرف به صورت :

ایران

ساره سازان سبز پاک

پودر

10 کیلوگرم

1400

20 درصد پتاسیم / 20 درصد فسفر / 20 درصد نیتروژن / 0.1 درصد روی / 2 درصد گوگرد / 0.05 درصد آهن

با اکثر سموم و کودها قابلیت اختلاط دارد

100 درصد

گیاهان زراعی – سبزی و صیفی جات – باغات و درختان میوه – غلات – محصولات علوفه ای – نباتات صنعتی – گل و گیاهان زینتی

محلول پاشی و کاربرد خاکی

null

مشخصات محصول

محصول کشور :

ایران

شرکت تولید کننده :

ساره سازان سبز پاک

حالت محصول :

پودر

مقدار و محتوا هر بسته :

10 کیلوگرم

جنس بسته بندی :

تاریخ تولید :

1400

مناسب برای :

گیاهان زراعی – سبزی و صیفی جات – باغات و درختان میوه – غلات – محصولات علوفه ای – نباتات صنعتی – گل و گیاهان زینتی

تجزیه و آنالیز :

20 درصد پتاسیم / 20 درصد فسفر / 20 درصد نیتروژن / 0.1 درصد روی / 2 درصد گوگرد / 0.05 درصد آهن

قابلیت اختلاط :

با اکثر سموم و کودها قابلیت اختلاط دارد

حلالیت در آب :

100 درصد

قابلیت مصرف به صورت :

محلول پاشی و کاربرد خاکیnull

ویژگی های محصول

استفاده از این محصول باعث افزایش :


استفاده از این محصول باعث کاهش :

باعث افزایش رشد رویشی و بهبود ویژگی های رشدی گیاه و افزایش باردهی میگردد


باعث کاهش استرس های ناشی از تنش های محیطی می گردد

null

ویژگی های محصول

استفاده از این محصول باعث افزایش :

باعث افزایش رشد رویشی و بهبود ویژگی های رشدی گیاه و افزایش باردهی میگردد

استفاده از این محصول باعث کاهش :

باعث کاهش استرس های ناشی از تنش های محیطی می گردد

فایل دستورالعمل محصول

فهرست